thời gian quý báu

Website tiêu biểu

tin tức

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Kim Oanh)
 • (Võ Văn Tuyến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20171013_103518.jpg Hinh_1.png Gui.png Buon.png Hinh_1.png Hinh_5_Quan_dao_Hoang_Sa.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_6png.jpg Bai_7__hinh_3.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_5png.jpg Bai_7__hinh_2.jpg Bai_7__hinh_1.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_4png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_3png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_2.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_1.png Bai_6__hinh_4f.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_8png.jpg Bai_6__hinh_4_e.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_7.png Bai_6__hinh_4d.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Gốc > Giáo án > Trung học cơ sở > Ngoại ngữ > Tiếng Anh > (19 bài)

  Pdf-small

  ket 1

  Ngày gửi: 2018-05-17 16:55:37

  Word-logo-small

  GATC TIẾT 2

  Ngày gửi: 2018-05-06 20:18:18

  Word-logo-small

  GATC TIET 1

  Ngày gửi: 2018-05-06 20:16:29

  Word-logo-small

  Unit 1. My friends

  Ngày gửi: 2017-07-11 14:58:34

  Word-logo-small

  Unit 15. Computers

  Ngày gửi: 2017-05-18 18:50:34

  Word-logo-small

  Unit 14. Wonders of the world

  Ngày gửi: 2017-05-18 18:49:00

  Word-logo-small

  Unit 13. Festivals

  Ngày gửi: 2017-05-17 16:05:50

  Word-logo-small

  Unit 12. A vacation abroad

  Ngày gửi: 2017-05-17 15:58:53

  Word-logo-small

  Unit 11. Traveling around Vie...

  Ngày gửi: 2017-05-17 15:52:19

  Word-logo-small

  Unit 10. Recycling

  Ngày gửi: 2017-05-17 15:50:01

  Word-logo-small

  Unit 9. A first-aid course

  Ngày gửi: 2017-05-17 15:47:54

  Word-logo-small

  Unit 16. Man and the environment

  Ngày gửi: 2017-05-17 15:45:25

  Word-logo-small

  Unit 15. Countries

  Ngày gửi: 2017-05-17 15:39:46

  Word-logo-small

  Unit 14. Making plans

  Ngày gửi: 2017-05-17 15:12:30

  Word-logo-small

  Unit 13. Activities and the s...

  Ngày gửi: 2017-05-17 15:00:57

  Word-logo-small

  Unit 12. Sports and pastimes

  Ngày gửi: 2017-05-17 14:55:49

  Word-logo-small

  Unit 11. What do you eat?

  Ngày gửi: 2017-05-17 14:37:36

  Word-logo-small

  Unit 10. Staying healthy

  Ngày gửi: 2017-05-17 14:25:18

  Word-logo-small

  Unit 9. The body

  Ngày gửi: 2017-05-17 14:17:50