thời gian quý báu

Website tiêu biểu

tin tức

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Kim Oanh)
 • (Võ Văn Tuyến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20171013_103518.jpg Hinh_1.png Gui.png Buon.png Hinh_1.png Hinh_5_Quan_dao_Hoang_Sa.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_6png.jpg Bai_7__hinh_3.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_5png.jpg Bai_7__hinh_2.jpg Bai_7__hinh_1.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_4png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_3png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_2.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_1.png Bai_6__hinh_4f.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_8png.jpg Bai_6__hinh_4_e.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_7.png Bai_6__hinh_4d.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Kết quả bỏ phiếu tán thành cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 14 năm 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phòng GD-ĐT Thị xã Dĩ An
  Ngày gửi: 11h:15' 21-12-2016
  Dung lượng: 17.2 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  UBND THỊ XÃ DĨ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GD VÀ ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  "KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÁN THÀNH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  LẦN THỨ 14 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG THỊ XÃ DĨ AN NGÀY 20/12/2016"

  "Họ và tên
  Năm sinh
  Quê quán, chức vụ
  Nơi công tác
  NGƯT năm:…(đối với xét NGND)" "Trình
  độ
  được
  đào
  tạo" "Giới
  tính" "Dân
  tộc" "Năm
  vào
  ngành " Số năm công tác "Số
  năm
  trực
  tiếp
  giảng
  dạy" "Thành
  tích
  trường
  02 năm
  2014-2015
  2015-2016" "Số SKKN
  giáo trình,
  NCKH,
  bài báo KH,
  Đào tạo sau đại học" "Số năm
  CSTĐ" "HCLĐ
  hoặc BK" Số phiếu đạt và tỷ lệ %
  "Quần
  chúng" HĐCS "HĐ
  thị xã" "HĐ
  Tỉnh
  Bộ"
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
  "Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Anh
  Năm sinh: 1972
  Quê quán: TP. Hải Dương, Hải Dương
  Chức vụ: Giáo viên
  Đơn vị: trường THCS Dĩ An" ĐH Nữ Kinh 1993 23 23 "02 SKKN loại B
  cấp Tỉnh" "05 CSTĐ CS
  01 CSTĐ Tỉnh
  02 GVG Tỉnh" 02 Tỉnh khen 96.20% "12/13
  92%" "14/15
  93.33%"
  "Họ tên: Nguyễn Thị Liên Anh
  Năm sinh: 1968
  Quê quán: TP. Huế, Thừa Thiên Huế
  Chức vụ: Hiệu trưởng
  Đơn vị: trường TH Lê Quý Đôn" ĐH Nữ Kinh 1986 30 21 "2014-2015:
  TTLĐSX
  2015-2016:
  TTLĐSX" "04 SKKN loại B
  cấp Tỉnh" "14 CSTĐ CS
  02 CSTĐ Tỉnh
  03 GVG Tỉnh" 01 Tỉnh khen 100% "17/17
  100%" "13/15
  86.66%"
  "Họ tên: Trần Thị Kim Chung
  Năm sinh: 1972
  Quê quán: Dĩ An, Bình Dương
  Chức vụ: Hiệu trưởng
  Đơn vị: trường MN Võ Thị Sáu" ĐH Nữ Kinh 1991 25 17 "2014-2015:
  TTLĐSX
  2015-2016:
  TTLĐSX" "01 SKKN loại A
  và 05 SKKN loại B
  cấp Tỉnh" "11 CSTĐ CS
  02 CSTĐ Tỉnh
  04 GVG Tỉnh
  01 GVG VMĐ Tỉnh" "02 Tỉnh khen
  01 TTCP khen" 100% "11/11
  100%" "14/15
  93.33%"
  "Họ tên: Phạm Thị Đường
  Năm sinh: 1970
  Quê quán: huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị: trường TH Lý Thường Kiệt" ĐH Nữ Kinh 1991 25 22 "2014-2015:
  TTLĐSX
  2015-2016:
  TTLĐSX UBND tỉnh tặng BK" "11 SKKN loại B
  cấp Tỉnh" "12 CSTĐ CS
  01 CSTĐ
  02 GVG huyện
  02 GVG Tỉnh" 02 Tỉnh khen 89.30% "15/15
  100%" "13/15
  86.66%"
  "Họ tên: Trịnh Thị Kim Hà
  Năm sinh: 1964
  Quê quán: Dĩ An, Bình Dương
  Chức vụ: Giáo viên
  Đơn vị: trường THCS Dĩ An" ĐH Nữ Kinh 1984 32 32 "03 SKKN loại B
  cấp Tỉnh" "14 CSTĐ CS
  03 CSTĐ Tỉnh
  03 GVG Tỉnh" 03 Tỉnh khen 100% "13/13
  100%" "15/15
  100%"
  "Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Hoa
  Năm sinh: 1963
  Quê quán: Dĩ An, Bình Dương
  Chức vụ: Hiệu trưởng
  Đơn vị: trường MG Hoa Hồng 4" ĐH Nữ Kinh 1981 35 10 "2014-2015:
  TTLĐSX
  2015-2016:
  TTLĐSX" "05 SKKN loại B
  cấp Tỉnh" "13 CSTĐ CS
  05 CSTĐ Tỉnh
  02 GVG Tỉnh" "06 Tỉnh khen
  01 TTCP khen
  01 HCLĐ hạng 3" 100% "13/13
  100%" "15/15
  100%"
  "Họ tên: Đỗ Thị Hoa
  Năm sinh: 1976
  Quê quán: Thuận An, Bình Dương
  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị: trường TH Dĩ An C" ĐH Nữ Kinh 1995 21 11 "2014-2015: TT LĐXS UBND tỉnh tặng BK
  2015-2016:
  TTLĐSX" "01 SKKN loại A
  và 04 SKKN loại B
  cấp Tỉnh" "12 CSTĐ CS
  03 CSTĐ Tỉnh
  01 GVG Tỉnh" 02 Tình khen 98.50% "15/15
  100%" "15/15
  100%"
  "Họ tên: Nguyễn Ánh Hồng
  Năm sinh: 1966
  Quê quán: Dĩ An, Bình Dương
  Chức vụ: Hiệu trưởng
  Đơn vị: trường TH Tân Đông Hiệp B" ĐH Nữ Kinh 1987 30 19 "2014-2015: TT LĐXS UBND tỉnh tặng BK
  2015-2016:
  TTLĐSX" "01 SKKN loại A và
  07 SKKN loại B
  cấp Tỉnh" "13 CSTĐ CS
  03 CSTĐ Tỉnh
  03 GVG Tỉnh" 01 Tỉnh khen 100% "15/15
  100%" "14/15
  93.33%"
  "Họ tên: Lê Thị Hồng
  Năm sinh: 1969
  Quê quán: Dĩ An, Bình Dương
  Chức vụ: Giáo viên
  Đơn vị: trường MN Hoa Hồng 6" ĐH Nữ Kinh 1989 27 27 "03 SKKN loại B
  cấp Tỉnh" "08 CSTĐ CS
  01 CSTĐ Tỉnh
  05 GVG Tỉnh
  02 GVG VMĐ Tỉnh" "01 Tỉnh khen
  ( Nội dung: GVG)" 91% "11/11
  100%" "14/15
  93.33%"
  "Họ tên: Triệu Thị Tuyết Hồng
  Năm sin
   
  Gửi ý kiến