thời gian quý báu

Website tiêu biểu

tin tức

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Kim Oanh)
 • (Võ Văn Tuyến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20171013_103518.jpg Hinh_1.png Gui.png Buon.png Hinh_1.png Hinh_5_Quan_dao_Hoang_Sa.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_6png.jpg Bai_7__hinh_3.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_5png.jpg Bai_7__hinh_2.jpg Bai_7__hinh_1.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_4png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_3png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_2.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_1.png Bai_6__hinh_4f.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_8png.jpg Bai_6__hinh_4_e.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_7.png Bai_6__hinh_4d.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Vân Anh
  Ngày gửi: 16h:02' 23-01-2018
  Dung lượng: 6.2 MB
  Số lượt tải: 58
  Số lượt thích: 0 người
  Địa lý 6
  TRƯỜNG THCS BÌNH AN
  PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
  kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
  Bi 4
  Kiểm tra bài cũ
  Bài mới
  Củng cố
  Kiểm tra bài cũ
  Điền dấu thích hợp vào ô trống
  Câu a

  1: 100.000 1:500.000 1:1.000.000

  Câu b
  1.Tỉ lệ bản đồ là gì ? , tỉ lệ bản đồ có liên quan đến mức độ thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ ntn?

  Là khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách ngoài thực tế.

  Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao

  PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
  kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  Bắc
  Nam
  Đông
  Tây
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  Bắc
  Nam
  Đông
  Tây
  PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
  kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
  Muốn xác định phương hướng trên bản đồ, chúng ta phải dựa vào đâu ?
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
  kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
  - Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
  Theo quy ước: gi?a b?n d? l trung tõm

  + Kinh tuyến:
  - Phía trên chỉ hướng Bắc
  - Phía dưới chỉ hướng Nam
  + Vĩ tuyến:
  - Bên phải chỉ hướng Đông.
  - Bên trái chỉ hướngTây
  Bắc
  Nam
  Đông
  Tây
  Tây Bắc
  Đông Nam
  Đông Bắc
  Tây Nam
  Đông-Đông Bắc
  Tây-Tây Bắc
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
  kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
  - Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
  Theo quy ước:gi?a b?n d? l trung tõm
  + Kinh tuyến:
  - Phía trên chỉ hướng Bắc
  - Phía dưới chỉ hướng Nam
  + Vĩ tuyến:
  - Bên phải chỉ hướng Đông.
  - Bên trái chỉ hướngTây
  Nếu trên bản đồ không có kinh tuyến và vĩ tuyến thì ta dựa vào đâu để xác định hướng ?
  Hãy xác định các hướng còn lại ở hình 2
  B
  B
  O
  H.1
  H.2
  Đ
  N
  T

  Nhãm 1:
  H­íng bay:
  Hµ Néi -> Viªng Ch¨n :
  Hµ Néi -> Gia-c¸c-ta :
  Hµ Néi - > Ma-ni-la:
  Nhóm 2:
  Hướng bay:
  - Cu-a-la Lăm-pơ -> Băng cốc: Bắc
  - Cu-a-la Lăm-pơ -> Ma- ni- la: ĐB
  - Ma-ni-la -> Băng cốc: Tây

  Tây nam Nam Đông nam
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
  kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
  - Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
  Theo quy ước:
  + Kinh tuyến:
  - Phía trên chỉ hướng Bắc
  - Phía dưới chỉ hướng Nam
  + Vĩ tuyến:
  - Bên phải chỉ hướng Đông.
  - Bên trái chỉ hướngTây
  2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
  kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
  2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
  Kinh độ của 1 điểm là gì ?
  + Kinh độ của một điểm là khoảng
  cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi
  qua điểm đó đến kinh tuyến gốc
  Vĩ độ của 1 điểm là gì ?
  + Vĩ độ của một điểm là khoảng cách
  tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm
  đó đến vĩ tuyến gốc
  Toạ độ địa lí của 1 điểm là gì ?
  + Toạ độ của một điểm chính là Kinh độ và vĩ độ của một địa điểm đó trên bản đồ.
  Vị trí của 1 điểm trên bản đồ được xác định là chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó so với kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc
  Hình 11. Toạ độ địa lý của điểm C
  A
  B
  Điểm C có kinh độ là 200 tây và có vĩ độ là 100 bắc
  Cách ghi tọa độ địa lý của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới
  Ví dụ
  200 Đ
  200 B
  A
  B
  300 Đ
  200 N
  D
  Một học sinh viết toạ độ địa lý: Điểm A,B như sau, đúng hay sai ? Vì sao ?

  Sai vì thiếu vĩ độ.
  250 N
  200 Đ
  B
  150 T

  A
  Sai vì vĩ độ viết trên.
  200 D
  250 N
  B
  Bài tập 1.Dựa vào bản đồ hình 12, cho biết:
  Nhóm 1: Hướng bay từ Hà Nội
  +Đến Viêng Chăn
  +Đến Gia-các-ta
  +Đến Ma-ni-la
  Nhóm 3: Toạ độ địa lí của các điểm A,B,C trên hình 12.
  Nhóm 4: Tìm trên bản đồ hình 12 các điểm có toạ độ địa lý:
  3. Bài tập
  Nhóm 2: Hướng bay từ:
  +Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc
  +Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la
  +Ma-ni-la đến Băng Cốc

  1400 Đ
  00
  1200 Đ
  100 N
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  PHƯƠNG hướng trên bản đồ.
  kinh độ - vĩ độ - tọa độ địa lý
  2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
  Dựa vào các kí hiệu :
  Kinh độ ( )
  vĩ độ,( )
  Bắc băng dương…
  d. Quan sát H13 :
  hướng đi từ điểm 0 đến
  các điểm A ,B,C,D ?
  O - - -> A hướng Bắc
  O - - -> B hướng Đông
  O - - -> C hướng Nam
  O - - -> D hướng Tây
  Nhóm 3:
  Toạ độ địa lý của các điểm A,B,C :
  A
  1300 Đ
  100 B
  B
  1100 Đ
  100 B
  C
  1300 Đ
  00
  Nhóm 4:
  Các điểm có toạ độ địa lý là:
  E
  1400 Đ
  00
  D
  1200 Đ
  100 N
  CỦNG CỐ:
  Cõu 1

  Một cơn bão xuất hiện ở Biển Dông, tâm bão ở kinh độ 1300 D và vĩ độ 150 B. Tìm vị trí tâm bão trên bản đồ?

  Cõu 2.
  Một con tàu đang gặp nạn, báo tín hiệu cấp cứu tại địa điểm có toạ độ địa lý 1400 D và 100 B. Chỉ vị trí của con tàu trên bản đồ?
  Dặn Dò:
  - Về nhà học bài
  - Làm bài tập 1; 2 trang17
  Đọc và tìm hiểu bài 5
  Cảm ơn quí thầy cô và

  các em đã chú ý lắng nghe
  THE END .
   
  Gửi ý kiến