thời gian quý báu

Website tiêu biểu

tin tức

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Kim Oanh)
 • (Võ Văn Tuyến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20171013_103518.jpg Hinh_1.png Gui.png Buon.png Hinh_1.png Hinh_5_Quan_dao_Hoang_Sa.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_6png.jpg Bai_7__hinh_3.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_5png.jpg Bai_7__hinh_2.jpg Bai_7__hinh_1.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_4png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_3png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_2.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_1.png Bai_6__hinh_4f.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_8png.jpg Bai_6__hinh_4_e.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_7.png Bai_6__hinh_4d.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  let's go 1b unit 6

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Thị Phượng (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:16' 19-01-2019
  Dung lượng: 62.5 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  4.4
  Teacher’s name: Lương Thị Phượng
  Tuesday, November14th 2017
  Sing a song :
  The Happy Birthday Song.

  Check up
  The lucky circle
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  1
  2
  3
  5
  6
  7
  4
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  1
  2
  3
  6
  4
  7
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  2
  4
  7
  6
  1
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  2
  4
  6
  1
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  2
  6
  1
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  2
  1
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  1

  Fill in the blank.
  Where ____ the ball ?
  It’s by the box.
  is
  3
  1
  2
  4
  Listen and choose.
  Answer the question
  Where is the dog ?
  It’s under the table.
  1
  2
  3
  4
  Listen and choose.
  Answer the question
  Where are the books ?
  They’re on the desk.
  Fill in the blank.
  Where is the chair ?
  It’s by the table.
  Where are the books ?
  They’re on the table.
  Let`s learn more.
  Tuesday, November 14th 2017.

  Unit 6: OUTDOORS
  Exercise (page 51)

  Where’s the flower ?
  It’s by the table.

  Where’s the dog ?
  It’s under the table.

  Where’s the cat ?
  It’s on the chair.

  Where are the books ?
  They’re on the desk.

  Where are the trees ?
  They’re by the house.

  Where are the bicycles ?
  They’re by the tree.
  a
  b
  c
  Listen and choose
  a
  b
  c
  Listen and choose
  a
  b
  c
  Listen and choose
  a
  b
  c
  Listen and choose
  Exercise - page 51
  C. Read and write
  It is by
  on the bag
  They are under
  Fill in the blanks.
  Where __ the books ?
  They’re __ the table.
  are
  by
  Fill in the blanks.
  Where __ the pencil ?
  It is __ the notebook.
  is
  on
  Fill in the blanks.
  _____ is the ball ?
  It __ under the box.
  Where
  is
  Fill in the blanks.
  _____ ___ the pens ?
  They’re under the ball.
  are
  Where
  Match.
  Where’s the flower ?
  Where are the bicycles?
  Where’s the ball ?
  Where are the books?
  They’re by the tree.
  They’re under the desk.
  It’s on the table.
  It’s in the box.
  1.
  2.
  3.
  4.
  a.
  b.
  c.
  d.
  A.
  B.
  Exercise - page 51
  D. Write,read and match.
  Where
  Where are
  Where is

  Game
  “Who is faster?.”

  1. Where are the books ?
  2. Where are the trees ?
  3. Where is the yoyo ?
  4. Where is the dog ?
  Write the answers.
  1:00
  start
  0:59
  0:58
  0:57
  0:56
  0:55
  0:54
  0:53
  0:52
  0:51
  0:50
  0:49
  0:48
  0:47
  0:46
  0:45
  0:44
  0:43
  0:42
  0:41
  0:40
  0:39
  0:38
  0:37
  0:36
  0:35
  0:34
  0:33
  0:32
  0:31
  0:30
  0:29
  0:28
  0:27
  0:26
  0:25
  0:24
  0:23
  0:22
  0:21
  0:20
  0:19
  0:18
  0:17
  0:16
  0:15
  0:14
  0:13
  0:12
  0:11
  0:10
  0:09
  0:08
  0:07
  0:06
  0:05
  0:04
  0:03
  0:02
  0:01
  Over time
  1. Where are the books ?
  2. Where are the trees ?
  3. Where is the yoyo ?
  4. Where is the dog ?
  They’re on the chair.
  They’re by the house.
  It’s under the bag.
  It’s under the table.
  OUTDOORS.
  Tuesday, November 14th 2017.

  Unit 6:
  EXERCISE (PAGE 51).
  Homework:
  1. Learn by heart the structures
  2.Prepare new lesson :
  Let’s build: part A (page 52)

  Goodbye teachers
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓