thời gian quý báu

Website tiêu biểu

tin tức

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Kim Oanh)
 • (Võ Văn Tuyến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20171013_103518.jpg Hinh_1.png Gui.png Buon.png Hinh_1.png Hinh_5_Quan_dao_Hoang_Sa.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_6png.jpg Bai_7__hinh_3.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_5png.jpg Bai_7__hinh_2.jpg Bai_7__hinh_1.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_4png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_3png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_2.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_1.png Bai_6__hinh_4f.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_8png.jpg Bai_6__hinh_4_e.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_7.png Bai_6__hinh_4d.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  let's go 1b unit 5

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Thị Phượng (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:06' 19-01-2019
  Dung lượng: 75.8 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  4.5
  Teacher’s name: Lương Thị Phượng
  Wednesday, September 27th 2017
  Sing a song :
  The Happy Birthday Song.

  Check up
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  1
  2
  3
  5
  6
  7
  4
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  1
  2
  3
  6
  4
  7
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  2
  4
  7
  6
  1
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  2
  4
  6
  1
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  2
  6
  1
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  2
  1
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  MẤT LƯỢT
  1

  Fill in the blank
  Is it a long jump rope?
  No,it isn’t. It’s a ____ jump rope.
  short
  Fill in the blank and read the word
  a d_ll
  o
  1
  2
  3
  4
  Listen and choose the picture
  Look at the picture and answer the question
  What can you do ?
  I can ride a bicycle.
  Answer the question
  What is it ?
  It’s a yo yo
  Unlucky number
  Answer the question
  Is it a new bicycle?
  Yes, it is
  Let`s build.
  Wednesday, September 27th 2017.

  Unit 5: Birthday and Toys
  A) Practice the alphabet
  L
  M
  K
  k
  l
  m
  J
  j
  jump rope
  juice
  J
  K
  kite
  kangaroo
  lion
  lemon
  L
  M
  map
  mother
  kangaroo
  mother
  Jump rope
  lemon
  lion
  juice
  kite
  map
  J
  K
  L
  M
  ite
  ump rope
  emon
  angaroo
  ion
  uice
  other
  ap
  Fill in the missing letter
  K
  L
  M
  J
  J
  K
  L
  M
  mother
  map
  kite
  lemon
  jump rope
  juice
  lion
  kangaroo
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  m
  e
  h
  o
  u
  t
  Leave me out:
  r
  j
  e
  c
  u
  i
  o
  Leave me out:
  n
  a
  l
  i
  o
  Leave me out:
  Leave me out:
  j
  u
  m
  p
  r
  i
  o
  p
  e
  e
  n
  u
  m
  o
  Leave me out:
  l
  m
  a
  o
  p
  Leave me out:
  k
  r
  a
  n
  n
  g
  Leave me out:
  o
  o
  a
  Leave me out:
  k
  i
  t
  a
  e

  Game
  “Who is faster?.”
  kangaroo
  lemon
  juice
  lion
  kangaroo
  mother
  Jump rope
  lemon
  lion
  juice
  kite
  map
  J
  K
  L
  M
  Birthday and Toys.
  Wednesday, September 27th 2017.

  Unit 5:
  Ji
  Juice
  jump rope
  Kk
  kite
  kangaroo
  Ll
  lion
  lemon
  Mm
  map
  mother
  A-Practice the alphabet
  Let`s build.
  Homework:
  1. Learn by heart the vocabulary
  2.Prepare new lesson :
  Let’s build: part B (page 44)

  THANK YOU !!!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓