thời gian quý báu

Website tiêu biểu

tin tức

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Kim Oanh)
 • (Võ Văn Tuyến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20171013_103518.jpg Hinh_1.png Gui.png Buon.png Hinh_1.png Hinh_5_Quan_dao_Hoang_Sa.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_6png.jpg Bai_7__hinh_3.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_5png.jpg Bai_7__hinh_2.jpg Bai_7__hinh_1.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_4png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_3png.jpg DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_2.png DAO_DUC_1__TIET_2__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_1.png Bai_6__hinh_4f.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_8png.jpg Bai_6__hinh_4_e.jpg DAO_DUC_1__TIET_1__BAI_14__BAO_VE_CAY_VA_HOA_NOI_CONG_CONG__HINH_7.png Bai_6__hinh_4d.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đề cương ôn thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết Thu
  Ngày gửi: 15h:32' 16-04-2018
  Dung lượng: 255.0 KB
  Số lượt tải: 438
  Số lượt thích: 0 người
  I ) TÍNH CHẤT HÓA HỌC- ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO- ĐIỀU CHẾ CÁC CHẤT HỮU CƠ
  
  Tên chất
  CTCT gọn-Đặc điểm cấu tạo
  Tính chất hóa học
  Điều chế
  
  Mê tan
  CH4 = 16
  CH4
  có 4 liên kết đơn C-H
  1) Cháy CO2 và H2O
  CH4 +2O2 CO2 +2H2O
  2) Thế với khí Cl2: mất màu Cl2
  CH4+Cl2 CH3Cl +HCl
  CH3COONa +NaOH CH4 + Na2CO3

  
  Etilen
  C2H4 = 28
  CH2=CH2
  Có 1 Lk đôi C=C, trong đó có 1 LK kém bền
  1) Cháy CO2 và H2O
  C2H4 +3O2 2CO2 +2H2O
  2) Cộng với dd Br2: mất màu dd Br2(p/ứ này dùng nhận biết C2H4)
  C2H4 +Br2 C2H4Br2
  3) Trùng hợp nhựa PE
  n CH2=CH2 (-CH2-CH2-)n
  C2H2 + H2 C2H4
  C2H5OH C2H4 + H2O

  
  Axetilen
  C2H2 = 26
  CH≡CH
  Có 1 Lk ba C≡C, trong đó có 2 LK kém bền
  1) Cháy CO2 và H2O
  2C2H2 +5O2 4CO2 +2H2O
  2) Cộng với dd Br2: mất màu dd Br2(p/ứ này dùng nhận biết C2H2)
  C2H2 +2Br2 C2H2Br4
  2CH4 C2H2 +3H2
  CaC2 +2H2O C 2H2 + Ca(OH)2
  
  Ben zen
  C6H6 = 78
  

  1 vòng 6 cạnh đều nhau có 3 lk đôi xen kẻ với 3 lk đơn
  1) Cháy CO2 và H2O
  2C6H6 +15O2 12CO2 +6H2O
  (ngoài ra còn có muội than)
  2) Thế với Br2 lỏng: mất màu Br2 lỏng
  C6H6 +Br2 C6H5Br + HBr
  3) Cộng với H2 Xiclohecxan
  C6H6 +3H2 C6H12
  3C 2H2 C6H6
  
  Rượu Etilic
  C2H6O = 46
  C2H5OH
  1 trong 6 nguyên tử H không lk trực tiếp vơi C mà lk với O tạo nhóm OH đặc trưng cho rượu
  * Phản ứng este hóa là PƯHH giữa axit hữu cơ và rượu tạo este và nước
  1) Cháy CO2 và H2O
  C2H6O +3O2 2CO2 +3H2O
  2) Thế với Na (K) H2
  2C2H5OH +2Na 2C2H5ONa +H2
  (dùng nhận biết rượu lỏng, không dùng cho dung dịch)
  3) Phản ứng este hóa:
  C2H5OH +CH3COOH CH3COOC2H5 +H2O

  1)C6H12O6 2C2H5OH +2CO2
  2)C2H4 + H2O C2H5OH
  
  Axit axetic
  C2H4O2 = 60
  CH3-COOH
  Có nhóm C=O lk với nhóm OH tạo nhóm COOH đặc trưng cho axit
  1) Tính axit:
  * Làm đổi màu quì tím thành đỏ
  * Tác dụng kim loại Muối +H2
  2CH3COOH +Zn (CH3COO)2Zn + H2
  *Tác dụng oxit bazơ Muối +H2O
  2CH3COOH +Na2O 2CH3COONa + H2O
  *Tác dụng bazơ Muối +H2O
  CH3COOH +NaOH CH3COONa + H2O
  *Tác dụng muối cacbonat Muối +H2O+CO2
  2CH3COOH +Na2 CO3 2CH3COONa + H2O+CO2
  nhận biết CH3COOH bằng quì tím (hóa đỏ), Zn (sủi bọt khí H2), CaCO3 (sủi bọt khí CO2)
  2) Phản ứng este hóa:
  CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 +H2O
  1) C2H5OH +O2 CH3COOH +H2O
  2) 2C4H10 + 5O2 4CH3COOH +2H2O

  
  Glucozơ
  C6H12O6= 180
  
  1) Phản ứng lên men rượu
  C6H12O6 2C2H5OH +2CO2
  2) Phản ứng tráng gương (p/ư oxi hóa glucozơ)(nhận biết glucozơ)
  C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag
  1) (-C6H10O5-)n + nH2O
  n C6H12O6
  2) C12H22O11 +H2O
  C6H12O6 + C6H12O6
  
  Saccarozơ
  C12H22O11=342
  
  Phản ứng thủy phân
  C12H22O11 +H2O C6H12O6 + C6H12O6
  
  
  Tinh bột, xenlulozơ
  (-C6H10O5-)n
  Do nhiều mắt xích
  (-C6H10O5-) lk nhau tạo nên
  Tinh bột: n~ 1200-6000
  Xenlulozơ: n~ 10000-14000
  1) Phản ứng thủy phân
  (-C6H10O5-)n + nH2O n C6H12O6
  2) Phản ứng của hồ tinh bột với dd Iốt: xuất hiện màu xanh (nhận biết hồ tinh bột)
  6nCO2 +5nH2O
  (-C6H10O5-)n + 6nO2
  
  Protein
  Do nhiều mắt xích lk nhau tạo nên, mỗi mắt xích là 1 axit amin

  1) Phản ứng thủy phân trong axit hoặc kiềm
  Protein hỗn hợp các axit amin
  2) Sự đông tụ của protein: Lòng trắng trứng bị đông lại khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất.
  3) Sự phân hủy bởi nhiệt: Khi đun nóng mạnh không có nước, Protein bị phân hủy thành những chất bay hơi có mùi khét.
  
  
  Chất béo
   
  Gửi ý kiến